You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítam ...

ČSPH Metro

Projekt zahŕňa objekty pokladní, objekt čerpacej stanice s úložiskom nádrží a zastrešením.
V jednej bunke je sociálne zariadenie, v druhej bunke je rozvádzač a ostatné technologické zariadenia. Ďalšími objektmi sú vlastná čerpacia stanica s podzemným úložiskom dvojplášťových nádrží, každá s obsahom 60m3, zastrešenie, komunikácia a spevnené plochy, prekládky a rozvody inžinierskych sietí.

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves

ČSPH Metro Devínska nová Ves
ČSPH Metro Devínska nová Ves