You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načítam ...

Priemyselné stavby

Samoobslužná čerpacia stanica pohonných hmôt METRO

Bytové domy

Bytový dom v Dubnici nad Váhom

Rekonštrukcie

Rekonštrukcia interiéru. Rodinné a bytové domy.

Rodinné domy

Moderný rodinný dom v Trenčíne

Certifikácia

Tlaková injektáž muriva, certifikácia injektáže

Injektáž muriva radová, plošná, injektáž dilatačných špár, injektáž trhlín a pracovných špár.

Viac

Požiarne upchávky, certifiácia Hilti

Návrh a aplikácia systémov pasívnej požiarnej ochrany Hilti

Viac

Stavebné realizácie s.r.o.

Zaoberáme sa realizáciou stavebných celkov priemyselnej aj občianskej výstavby, ako aj dokončovacími stavebnými prácami, rekonštrukciami, terénnymi a záhradnými úpravami.

Našim cieľom je spokojný zákazník a užívateľ zhotoveného diela.

Ocenenie AAA

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Vďaka medzinárodnému presahu je vhodnou voľbou pre firmy s obchodnými partnermi nielen zo Slovenska a ČR, ale aj celej Európy.

Hodnotenie AAA môže získať len 0,09 % najkvalitnejších spoločností.

Cítať viac